popkör för alla

Singlifes Allmänna villkor och datapolicy

(senast uppdaterad 2019-12-15)

ALLMÄNNA VILLKOR

1. KURSINFORMATION

Våra kurstillfällen är 75 minuter långa och utskrivna sångtexter ingår inte i kursavgiften. Kursmaterialet (sångtext, stämmor m.m.) är tillgängligt för dig som är aktuell kursdeltagare via medlemssidan på hemsidan.

2. ANMÄLAN, BEKRÄFTELSE OCH BETALNING
Anmälan till kursen sker genom att fylla i anmälningsformuläret. Efter att du anmält dig till kursen får du en bekräftelse samt en faktura till den e-post du angav vid anmälan inom två arbetsdagar. Singlife har 30 dagars betalningsvillkor. Vid försenad betalning skickas en påminnelse per sms till ditt angivna mobilnummer utan påminnelseavgift. Därefter debiteras en förseningsavgift tre arbetsdagar efter påminnelsen.

3. INSTÄLLD KURS ELLER ÄNDRADE TIDER/PLATS

Singlife förbehåller sig rätten att vid behov ändra tid, datum och/eller plats för kursen. Skulle vi tvingas ställa in en kurs eller ändra tid, datum och/eller plats meddelar vi denna information snarast per mail. Om vi tvingas ställa in en kurs innan kursen startat eller om förändrade tider/plats medför att du inte kan delta har du rätt att få tillbaka hela kursavgiften. 

4. FOTO OCH VIDEO

Det är tillåtet att fotografera och spela in videofilmer på Singlifes kurstillfällen samt uppträdanden. Singlife förbehåller sig rätten att använda all form av foto och video från kurstillfällen samt uppträdanden i marknadsföringssyften. I och med din anmälan till kursen ger du ditt samtycke till ovanstående.

5. ÅNGERRÄTT OCH AVBESTÄLLNING

Singlife följer lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Singlife tillämpar 14 dagars ångerrätt från det datum vi bekräftat din anmälan till kursen. Vi har även valt att ha en avbeställningsrätt till kundens fördel, vilket innebär att du som kund kan avbeställa kursen fram till 14 dagar innan kursstart. Om du ångrar dig under ångerrätten eller avbeställningsrätten återbetalar Singlife hela kursavgiften. Efter att ovanstående ångerfrister löpt ut är din ångerrätt förbrukad och du är skyldig att betala hela kursavgiften.

Efter att ångerfristen löpt ut är din ångerrätt förbrukad. Du har dock forfarande möjlighet att avbeställa kursen efter att ångerrätten förfallit.

Om du uteblir från något kurstillfälle av annan anledning än de som ovan angivits, kan du inte kostnadsfritt ta igen det tillfället senare under kursen eller få ekonomisk kompensation för det tillfälle då du var frånvarande.   

Om du vill nyttja din ångerrätt eller avbeställningsrätt måste du meddela oss innan ångerfristen eller avbeställningsfristen löpt ut via info@singlife.se. Spara alltid en kopia på din avanmälan tills vi bekräftat att vi mottagit din avanmälan

6. REKLAMATION

Om du är missnöjd med en kurs kan du under vissa omständigheter reklamera kursen enligt konsumenttjänstlagens regler om fel i tjänst. Du ska i första hand vända dig till vår kundtjänst och reklamera via info@singlife.se. Kommer vi inte överens kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) via arn.se. Vi kommer att följa ARN:s beslut. För mer information om dina rättigheter som konsument vänligen besök Konsumentverkets hemsida. 

7. DATAPOLICY

Singlife värnar om din personliga integritet. Detta görs i enlighet med den nya EU-direktivet, GDPR (General Data Protection Regulation), som började gälla den 25 maj 2018. Korrekt hantering av personuppgifter är mycket viktigt för oss. Vi lägger därför stor vikt vid bearbetning och skydd av dina personuppgifter. Som kund hos oss behöver du inte göra något, men du får gärna läsa vår datapolicy.

När du använder våra tjänster så anförtror du oss dina uppgifter. I den här datapolicyn anger vi vilka data vi samlar in, varför vi samlar in dessa data och hur dessa data används. 

Vi värnar om din personliga integritet och vill vara så tydliga som möjligt med hur dina personuppgifter behandlas. Vi ger dig information om dina möjligheter att få tillgång till dina sparade personuppgifter, hur du kan uppdatera dem och hur du kan radera dem.

7.1 PERSONUPPGIFTER SOM VI SAMLAR IN OCH ANVÄNDER

Genom att samla in information kan vi förbättra våra tjänster för alla medlemmar. De personuppgifter vi samlar in om dig när du köper/använder våra tjänster inkluderar följande:

  • Dina kontaktuppgifter. Ditt förnamn och efternamn, e-post, mobilnummer, gatuadress, postnummer och ort.

7.2 SYFTET MED ANVÄNDNINGEN AV PERSONUPPGIFTER

Information som vi samlar in från våra tjänster används för att tillhandahålla, underhålla, skydda och förbättra våra tjänster, för att utveckla nya tjänster och för att skydda Singlife och våra medlemmar.
När du kontaktar oss sparar vi dina meddelanden i syfte att lösa eventuella problem som du står inför. Vi kan använda din e-postadress för att informera dig om våra tjänster, till exempel för att berätta om kommande ändringar eller förbättringar.
Vidare används personuppgifterna i våra administrativa processer.
 
7.3 DATALAGRINGENS VARAKTIGHET
Vi lagrar personuppgifterna i 24 månader, uppgifter för bokföring lagras enligt Bokföringslagen och foto samt film lagras så länge de är relevanta.
 
7.4 KOMMA ÅT OCH UPPDATERA PERSONUPPGIFTER
Vi vill att du ska kunna komma åt dina personuppgifter, så att du får möjligheten att enkelt uppdatera eller ta bort dem om de är felaktiga, detta förutsatt att informationen inte måste sparas av giltiga affärssyften eller av juridiska skäl. Rättelse av personuppgifter: Du har alltid rätt att begära att dina personuppgifter rättas genom att kontakta oss på info@singlife.se. Vi har som mål att hålla våra tjänster i sådant skick att information inte förstörs av misstag eller genom skadliga processer. Du har rätt att få information om när och hur dina personuppgifter behandlas. Den som anser att Singlife behandlar personuppgifter i strid med GDPR kan lämna in sitt klagomål till Datainspektionen. Om du har frågor kopplat till dataskydd och integritet eller anser att vi hanterat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du alltid kontakta oss via mail på info@singlife.se
 
8. FÖRÄNDRINGAR
Våra villkor och vår datapolicy kan ändras från tid till annan och eventuella ändringar kommer att publiceras på denna sida. Om ändringarna är betydande kommer vi att tillhandahålla ett mer framträdande meddelande.